Geachte Gasten,

Per 24 juni zijn de shifts komen te vervallen. U kunt weer reserveren wanneer u wilt.
De pizza’s serveren wij in het restaurant tot 19:30, het afhalen van de pizza’s kan tot 20:30.

Door alle maatregelen en regels hebben wij minder tafels dan voorheen. Dus wilt u zeker zijn van een tafel, reserveer dan tijdig. Wij verzoeken u dit uitsluitend telefonisch te doen in verband met de controle vragen die wij u verplicht zijn te stellen.

Klik here to read this message in English

Richtlijnen openstelling horeca

Vanwege de coronamaatregelen hanteren wij de richtlijnen die gelden voor de horeca.
Daarom willen wij u attenderen op de volgende punten:

  • 2 personen mogen binnen 1,5 meter aan één tafel zitten.
  • vanaf 3 personen zijn wij genoodzaakt u op 1,5 meter van elkaar te placeren, mits u niet een gezin vormt en niet uit één huishouden komt.
  • bent u wel een gezin en woont u gezamenlijk, dan mag u binnen 1,5 meter aan één tafel zitten.

Mocht het u niet lukken om een tafel te reserveren omdat wij misschien volgeboekt zijn….niet getreurd!

U kunt ook gewoon telefonisch blijven bestellen om gerechten bij ons af te halen vanaf 17:00.

Houd voor actuele informatie, menu’s en overig nieuws onze website, facebook pagina en instagram in de gaten.

Wij hebben er zin in! Dus graag tot snel!

Toch liever afhalen, dat kan natuurlijk ook. Klik voor het afhaal menu

Dear Guests

From June 24th we no longer work with shifts. So you can make a reservation at any time you like between 17:30 and 22:00.
We do serve pizza’s in the restaurant  but only till 19:30, take away pizza’s is till 20:30.

Due to all measures and rules, we have fewer tables than before. So if you want to be sure of a table, book in time. We request that you only do this by telephone in connection with the control questions that we are obliged to ask you.

Catering & hospitality guidelines

Because of the corona measures, we use the guidelines that apply to the hospitality industry.
Therefore we would like to draw your attention to the following houserules:

  • 2 people may sit at one table within 1.5 meters.
  • from 3 persons we are obliged to place you 1.5 meters apart, provided you are not a family and do not come from one household.
  • If you are a family and you live together, you may sit at one table within 1.5 meters.

If you are unable to book a table because we may be fully booked…. Don’t worry!

You can also continue to order by phone to pick up dishes from us from 17:00.

Keep an eye on our website, facebook page and instagram for current information, menus and other news.

We are looking forward to it!

So please see you soon!

Toch liever afhalen, dat kan natuurlijk ook. Klik voor het afhaal menu